Skip links

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)


LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L., responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quals son las condicions d’us.

Tota persona que accedeix a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí dispostes, així com a qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.

LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L.

1.- DADES IDENTIFICATIVES 

Nom de domini: www.lleureiaventura.com

Nom comercial: LLEURE I AVENTURA

Denominació social: LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L., 

NIF: B64797616

Domicili social: Travessera de Montigalà, 44 08917 BADALONA

Telèfon: 933986301

e-mail: gestio@lleureiaventura.com

Inscrita al Registro (Mercantil / Público): Barcelona, Tom 40.306, Foli 150, Full  B 363064   

2.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per el seu funcionament, els dissenys, logotips, texts i/o gràfics, son propietat de LLEURE  AVENTURA HOZXTREM, S.L. o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual e industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, us, explotació, distribució i comercialització, requereixen en tot cas de l’autorització escrita prèvia por part de LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. Qualsevol us no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens a LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.lleureiaventura.com.

LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. Travessera de Montigalà, 44 08917 BADALONA (Barcelona) intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web la existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així como sobre qualsevol dels continguts del lloc web, poden fer-se a través del correu electrònic gestio@lleureiaventura.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS 

LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius al website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega. 

LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) com a conseqüència de l’accés al website.

LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als quals es faci referència al web. Així mateix, LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar de la falta de veracitat, integritat o actualització de la informació que s’ofereix a la seva pàgina web. 

Us de Cookies 

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui puguis accedir a la pàgina) per portar a termini determinades funcions que son considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen por sí mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per la recollida dels mateixos.

Mediant l’ús de cookies també es possible que el servidor on es trobi el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense tenir que registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti las instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política de enllaços 

Des de el lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fors, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L.. No obstant, i en compliment de lo dispost en els articles 11 y 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa a la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al administrador LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. Travessera de Montigalà, 44 08917 BADALONA (Barcelona) del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. no descarta la possibilitat de que puguin existir certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Direccions IP 

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP es un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permeti el posterior processament de les dades amb el fi d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents en la matèria. Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús és declarada il•legal, nul o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte

5.- DURADA I MODIFICACIÓ

LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

6.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

L’accés i navegació per la pàgina web LLEURE I AVENTURA HOZXTREM, S.L. comportarà l’acceptació de les condicions generals establertes en aquest lloc i aquestes han estat formulades de conformitat amb els Codis Civil i de Comerç i d’Ordenació de condicions generals de la contractació.